افتخار آفرینی بانوان کاراته کای شهرستان طبس سبک شیتوریو اینویی‌ها در مسابقات قهرمانی کشور

افتخار آفرینی بانوان کاراته کای شهرستان طبس سبک شیتوریو اینویی‌ها در مسابقات قهرمانی کشور

این مسابقات با حضور بیش از ۱۵۰۰شرکت‌ کننده از استانهای تهران، البرز، خوزستان، قزوین، کرج، منطقه آزاد کیش، یزد و خراسان جنوبی بود که تیم شهرستان طبس با ۴۵شرکت کننده در بخش های کاتا، کاتا تیمی و کومیته با مربیگری زهرا تقیان و سرپرستی زهرا دخت‌ مودب‌ و مریم رحیمی موفق به کسب مدال های رنگارنگ شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران

معرفی مدال آوران:

۱٫محدثه رسایی اول کاتا (دشتغران)
۲٫فاطمه تکمیلی اول کاتا (طبس)
۳٫النا آراسته دوم کاتا (طبس)
۴٫ملینا‌ مددی دوم  کاتا (دشتغران)
۵٫اسما سالاری دوم کومیته (دشتغران)
۶٫فاطمه حلما‌ مدرسی دوم کاتا(دیهوک)
۷٫ملینا مددی  دوم کومیته (دشتغران)
۸٫النا آراسته دوم کاتا (طبس)
۹٫فاطمه حلما‌ مدرسی دوم کومیته (دیهوک)
۱۰٫ریحانه  رسایی دوم کاتا(دیهوک)
۱۱٫محدثه کردئی  دوم کاتا (طبس)
۱۲٫زهرا صفری دوم کاتا (طبس)
۱۳٫زهرا تقی زاده دوم کاتا (دشتغران)
۱۴٫آیناز قربان دوم کاتا  (دیهوک)
۱۵٫فاطمه زهرا باقر زاده سوم کومیته (طبس)
۱۶٫ریحانه رسایی سوم کومیته(دیهوک)
۱۷٫زینب سرافرازی سوم کومیته (دشتغران)
۱۸٫فاطمه تکمیلی سوم کومیته (طبس)
۱۹٫یسنا حسین‌پور سوم کومیته (دیهوک)
۲۰٫آیناز قربان سوم کومیته (دیهوک)
۲۱٫هانیه رضایی سوم کومیته (طبس)
۲۲٫مائده‌ غلامی سوم کومیته (دشتغران)
۲۳٫رویا رسایی سوم کومیته (دیهوک)
۲۴٫یگانه طاهری سوم  کاتا (دیهوک)
۲۵٫هانیه غلامی سوم کاتا (دشتغران)

 1. هانیه غلامی سوم کومیته (دشغران)
  ۲۷٫محیا رحیمی سوم کومیته (طبس)
  ۲۸٫هانیه رضایی سوم کاتا (طبس)
  ۲۹٫عاطفه تقی‌ زاده سوم کومیته (دشتغران)
  ۳۰٫رویا رسایی سوم کومیته (دیهوک)
  ۳۱٫صدف جواهری سوم کومیته (طبس)
  ۳۲٫فاطمه صفری سوم کومیته (طبس)
  ۳۳٫رژینا کریمی سوم کومیته(دیهوک)
  ۳۴٫یگانه طاهری سوم کومیته (دیهوک)
  ۳۵٫عاطفه تقی‌ زاده سوم کاتا(دشتغران)
  ۳۶٫فاطمه قربانی سوم کومیته (دشتغران)
  ۳۷٫اسما مهرابی سوم کومیته (دشتغران(
  ۳۸٫صدف جواهری سوم کومیته (طبس)
  ۳۹٫زهراتقی‌ زاده سوم کومیته (طبس)
  ۴۰٫فاطمه زهرا باقرزاده سوم کاتا  (طبس)
  ۴۱٫المیرا طاهری سوم کاتا (دیهوک)
  ۴۲٫فاطمه قربانی سوم کاتا (دشتغران)
  ۴۳٫محدثه‌ رسایی کومیته سوم(دشتغران)
  ۴۴٫مائده‌ غلامی سوم کاتا (دشتغران)
  ۴۵٫یگانه شبان سوم کاتا (دیهوک)
  ۴۶٫اسما سالاری سوم کاتا (دشتغران)
  ۴۷٫حنانه فاطفی سوم  کاتا (دیهوک)
 2. المیرا طاهری سوم کاتا (دیهوک)
  ۴۹٫زینب اکبری سوم کاتا (دشتغران)
  ۵۰حنانه فاطمی کومیته سوم(دیهوک)
  ۵۱٫یگانه شبان کومیته سوم (دیهوک،)
  ۵۲٫ساجده تقی زاده کومیته سوم (دشتغران)
  ۵۳٫اسما مهرابی سوم کاتا  (دشتغران)

کاتا تیمی: زینب تکمیلی، النا آراسته و ثنا کرمی سوم
کاتا تیمی: پرنیان زمانیان، مبینا رسایی و نازنین زهرا عجمی سوم