افتتاح قنوات اربعه نوفرست

افتتاح قنوات اربعه نوفرست

با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور، قنوات اربعه نوفرست به نیابت از قنوات و استخرهای مصوب سفر رئیس جمهور به استان افتتاح شد.


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران ازروابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ در ادامه برنامه های سفر یک روزه دکتر مرتضوی به استان، قنوات اربعه نوفرست با حضور استاندار و معاون اجرایی رئیس جمهور به بهره برداری رسد.
این پروژه به نیابت از ۱۲۹ رشته قنات و ۱۳۶ باب استخر مربوط به مصوبات سفر افتتاح شد.
مجموع اعتبار مصوب سفر برای این پروژه ها شامل ۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای هسازی قنوات و ۱۲ میلیارد تومان برای احداث استخرها می باشد.
بهسازی قنوات اربعه نوفرست، با اجرای هزار و ۳۷۸ متر کول گذاری، طوقه چینی و بغل بری، دبی ۴۵ لیتر بر ثانیه را برای ۵۰۰ بهره بردار این مجموعه به همراه داشته است.
مجموع قنوات و استخرهای مصوب سفر رئیس جمهور به استان با پیشرفت فیزیکی متفاوت در حال اجراست و بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، کل این پروژه ها تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ به اتمام می رسند