افتتاح بیمارستان رازی بیرجند با حضور وزیر بهداشت در اسفندماه؛

افتتاح بیمارستان رازی بیرجند با حضور وزیر بهداشت در اسفندماه؛

به گزارش خبر شرق، کاظم قائمی، امروز (سوم اسفندماه)، در پنجمین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت به محوریت سالمند گفت: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند علاوه بر درمان بر دیگر مؤلفه‌های سلامت نیز توجه ویژه‌ای دارد.

وی اظهارکرد: توجه به مقوله پژوهش و آموزش نیز از جمله شاخص‌های مدنظر دانشگاه علوم پزشکی در توسعه سلامت بوده که در این زمینه رشد فعالیت‌های دانشگاه همواره مورد تقدیر و تحسین کارشناسان و صاحب نظران بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پرشکی بیرجند به سفر وزیر بهداشت به خراسان‌جنوبی در اسفندماه اشاره کرد و گفت: در سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستان رازی بیرجند که یک مرکز مجهز آموزشی، پژوهشی و درمانی است و همچنین بیمارستان شیمی درمانی و رادیوتراپی افتتاح می‌‍شود.