اعلام حمایت بازیگر زن از روحانی؛

اعلام حمایت بازیگر زن از روحانی؛

سحر دولتشاهی در اینستاگرام نوشت: «من به آينده كشورم اميدوارم. من مسئولانه از حق رأى دادن استفاده ميكنم. رأى ميدهم. به عقب برنميگرديم.»