اعلام اسامی ۱۱۵ نامزد تایید صلاحیت شده انتخابات شوراهای اسلامی شهر بیرجند؛

اعلام اسامی ۱۱۵ نامزد تایید صلاحیت شده انتخابات شوراهای اسلامی شهر بیرجند؛

فرمانداری بیرجند اسامی و کد ۱۱۵ نامزد تایید صلاحیت شده پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی این شهررا برای حضور در رقابت های انتخاباتی ۲۹ اردیبهشت ماه اعلام کرد.

از مجموع اسامی داوطلبان اعلام شده مرکز خراسان جنوبی، ۱۴ نفر زن هستند.
با اعلام اسامی تایید صلاحیت شده، فعالیت تبلیغاتی نامزدهای شوراهای اسلامی شهر بیرجند از ساعت ۲۴ چهارشنبه شب آغاز شد و تا ۲۴ ساعت قبل از رای گیری ادامه دارد.
اسامی نامزدها بدین شرح است:
– ۱ آقای کیهان ابراهیمی فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۲۵
– ۲ آقای سیدمحمدزمان ابطحی فرزند سیدغلامرضا کد نامزد ۱۲۶
– ۳ آقای محمدرضا آتش افرازه فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۲۷
– ۴ خانم مونا احمدی فرزند حسین کد نامزد ۱۲۹
– ۵ آقای مجید آذری سراب فرزند محمد رضا کد نامزد ۱۴۱
– ۶ آقای غلامرضا آرام مشهور به آرام فرزند حسن کد نامزد ۱۴۲
– ۷ آقای حسن اردشیری فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۴۵
– ۸ آقای ایمان آزادمهر فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۴۶
– ۹ آقای علیرضا اعتباری فرزند حسین کد نامزد ۱۴۸
– ۱۰ آقای عبداله اقتدائی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۴۹
– ۱۱ آقای علیرضا الهیاری فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۵۱
– ۱۲ آقای غلامرضا اندرزگویان فرزند علی کد نامزد ۱۵۲
– ۱۳ آقای مهدی آهنی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۵۴
– ۱۴ آقای حمید بازاری فرزند هادی کد نامزد ۱۵۶
– ۱۵ آقای سامان بهرامی مشهور به دکتر سامان فرزند محمد حسن کد نامزد ۱۵۷
– ۱۶ خانم آسیه بهروان فرزند محمد حسین کد نامزد ۱۵۸
– ۱۷ آقای ابراهیم تقی زاده فرزند محمد حسین کد نامزد ۱۶۲
– ۱۸ خانم الهام جانی فرزند حسن کد نامزد ۱۶۴
– ۱۹ آقای علی جعفری فرزند محمد کد نامزد ۱۶۵
– ۲۰ آقای حسین جمالی پور فرزند برات کد نامزد ۱۶۸
– ۲۱ آقای غلامحسین جهانی مشهور به جانی فرزند محمد علی کد نامزد ۱۶۹
– ۲۲ آقای حسن رضا چهکندی نژاد فرزند حسین کد نامزد ۱۷۱
– ۲۳ آقای ابراهیم حسن زاده فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۷۲
– ۲۴ آقای علیرضا حسنی فرزند محمد گل کد نامزد ۱۷۴
– ۲۵ آقای رضا حسنی صفت مشهور به دکتر حسنی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۵
– ۲۶ آقای سیدمصطفی حسینی فرزند سید محمد کد نامزد ۱۷۸
– ۲۷ آقای نوید خرم شاد فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۸۲
– ۲۸ آقای حسن خسروی فرزند حسین کد نامزد ۱۸۵
– ۲۹ آقای جمشید خسروی بیژائم فرزند محمد کد نامزد ۱۸۶
– ۳۰ آقای محمد خوشنام فرزند حسین کد نامزد ۱۸۷
– ۳۱ آقای یاسر دانائی فر فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۸۹
– ۳۲ آقای حمیدرضا دستجردی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۹۱
– ۳۳ آقای حامد دلاوری فرزند صمد کد نامزد ۱۹۲
– ۳۴ آقای مجتبی ذاکریان فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۹۵
– ۳۵ آقای جواد رحمتی زاده فرزند حسین کد نامزد ۱۹۶
– ۳۶ خانم معصومه رضائی فرزند علیرضا کد نامزد ۲۱۲
– ۳۷ آقای سیدحامد رضازاده فرزند سید علی اکبر کد نامزد ۲۱۴
– ۳۸ آقای محمدرضا رفیعی فرزند مهدی کد نامزد ۲۱۵
– ۳۹ آقای علی زاهد فرزند محمدباقر کد نامزد ۲۱۶
– ۴۰ آقای حمیدرضا زحمت کش فرزند محمد کد نامزد ۲۱۸
– ۴۱ آقای حسین زرگری فرزند احمدعلی کد نامزد ۲۴۱
– ۴۲ آقای جعفر زرین جک فرزند اسحاق کد نامزد ۲۴۲
– ۴۳ آقای محمد زمانی فرزند علی کد نامزد ۲۴۵
– ۴۴ آقای محمد زمانی فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۴۶
– ۴۵ آقای رضا زنگوئی فرزند مرتضی کد نامزد ۲۴۸
– ۴۶ آقای علی رضا زنگوئی دوم فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۴۹
– ۴۷ خانم سمانه سالاری فرزند محمد کد نامزد ۲۵۱
– ۴۸ آقای عباس سروری فرزند صمد کد نامزد ۲۵۲
– ۴۹ خانم فاطمه شبانی فرزند محمد کد نامزد ۲۵۷
– ۵۰ آقای محمدرضا شریف مقدم فرزند حسینعلی کد نامزد ۲۵۸
– ۵۱ آقای هومر شکری فرزند محمد علی کد نامزد ۲۵۹
– ۵۲ آقای سیدفرهاد شهبازیان مشهور به مزاری فرزند سید احمد کد نامزد ۲۶۱
– ۵۳ آقای سیدابراهیم شواکندی فرزند سیدحسین کد نامزد ۲۶۲
– ۵۴ آقای حسین صباغ مشهور به مهندس صباغ فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۶۴
– ۵۵ آقای محمد صحرائی فرزند علی کد نامزد ۲۶۵
– ۵۶ آقای محمدرضا صدر فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۶۷
– ۵۷ آقای حسین صمدیان فرزند محمد کد نامزد ۲۶۹
– ۵۸ آقای محمدعلی طاهری بجد مشهور به دکتر طاهری فرزند عبدالرحیم کد نامزد ۲۷۱
– ۵۹ خانم فاطمه طرفه فرزند حسین کد نامزد ۲۷۲
– ۶۰ آقای امیرحجت طوفانی نژاد فرزند جواد کد نامزد ۲۷۴
– ۶۱ آقای محمود عباسی فرزند محمد علی کد نامزد ۲۷۵
– ۶۲ آقای مهدی عبدالرزاق نژاد مشهور به حاج آقا عبد الرزاق فرزند علیرضا کد نامزد ۲۷۶
– ۶۳ آقای رضا عجم فرزند کریم کد نامزد ۲۷۸
– ۶۴ آقای عباس عدل فرزند علی کد نامزد ۲۷۹
– ۶۵ آقای محمدرضا عرب پور فرزند محمدحسین کد نامزد ۲۸۱
– ۶۶ آقای حامد عرب زاده فرزند علی کد نامزد ۲۸۲
– ۶۷ آقای سیدامیرحسین علوی فرزند مهدی کد نامزد ۲۸۴
– ۶۸ آقای سیدمحمدکاظم علوی فرزند سید حسین کد نامزد ۲۸۵
– ۶۹ آقای عماد علی آبادی فرزند حاجی محمدحسن کد نامزد ۲۸۶
– ۷۰ آقای محمدرضا علی آبادی فرزند برات کد نامزد ۲۸۷
– ۷۱ آقای سیدمحمدکاظم عندلیب مقدم فرزند سدحسن کد نامزد ۲۸۹
– ۷۲ خانم حوا عیدی فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۹۱
– ۷۳ آقای محمدحسن فخار فرزند علیرضا کد نامزد ۲۹۲
– ۷۴ آقای مهدی فرجامی فرد فرزند علی اصغر کد نامزد ۲۹۴
– ۷۵ آقای ولی اله قادری فرزند غلامحسین کد نامزد ۲۹۵
– ۷۶ آقای محمدعلی قاسم زاده نداف مشهور به نداف فرزند حسن کد نامزد ۲۹۶
– ۷۷ آقای مجتبی قاسمی فرزند عزیزالله کد نامزد ۲۹۷
– ۷۸ خانم زینب قاسمی تودشکی فرزند حسین کد نامزد ۲۹۸
– ۷۹ آقای سیدمهدی کاظمی فرزند سیدغلامرضا کد نامزد ۴۱۵
– ۸۰ آقای محمدحسن کامیابی مسک مشهور به کامیاب فرزند غلامحسین کد نامزد ۴۱۶
– ۸۱ آقای محمدحسین کدخدا فرزند غلامرضا کد نامزد ۴۱۸
– ۸۲ آقای علیرضا کرباسڃی فرزند محمدحسین کد نامزد ۴۱۹
– ۸۳ آقای علی کریمی مزیدی فرزند محمد علی کد نامزد ۴۲۱
– ۸۴ آقای مهدی گرامی فرزند محمد کد نامزد ۴۲۵
– ۸۵ آقای احمد لطایفی فرزند محمد کد نامزد ۴۲۶
– ۸۶ آقای سعیدرضا لطیفی فرزند محمدعلی کد نامزد ۴۲۷
– ۸۷ آقای مجیدرضا لطیفی فرزند محمدعلی کد نامزد ۴۲۸
– ۸۸ آقای جواد مالکی فرد فرزند محمدحسین کد نامزد ۴۲۹
– ۸۹ آقای مصطفی محمدزاده فرزند علی کد نامزد ۴۵۲
– ۹۰ آقای علیرضا محمودی راد مشهور به دکتر محمودی راد فرزند سیف اله کد نامزد ۴۵۴
– ۹۱ آقای احسان مداح مشهور به خبرنگار فرزند غلامحسین کد نامزد ۴۵۶
– ۹۲ آقای علی مرادی فرزند محمد کد نامزد ۴۵۷
– ۹۳ آقای محمدرضا مرادی فرزند محمد کد نامزد ۴۵۸
– ۹۴ آقای مسعود مستقیم فرزند علیرضا کد نامزد ۴۶۲
– ۹۵ آقای حسین مسگر فرزند مهدی کد نامزد ۴۶۴
– ۹۶ خانم الهام مطهریان فرزند غلامرضا کد نامزد ۴۶۵
– ۹۷ آقای رضا مظفرنیا فرزند محمد حسین کد نامزد ۴۶۷
– ۹۸ آقای محمدحسن مقری مشهور به مهندس مقری فرزند محمد حسین کد نامزد ۴۶۸
– ۹۹ آقای محمدعلی مهدوی کیا فرزند غلامرضا کد نامزد ۴۶۹
– ۱۰۰ خانم زهره موهبتی زهان فرزند زین العابدین کد نامزد ۴۷۱
– ۱۰۱ خانم سیده بنفشه میرکاظمی فرزند حسن کد نامزد ۴۷۲
– ۱۰۲ آقای مهدی میری مشهور به مهندس میر فرزند محمود کد نامزد ۴۷۴
– ۱۰۳ آقای مهدی میری فرزند کاظم کد نامزد ۴۷۵
– ۱۰۴ آقای محمود ناصری مقدم فرزند غلامحسن کد نامزد ۴۷۸
– ۱۰۵ آقای احسان نجارباشی فرزند محمدرضا کد نامزد ۴۷۹
– ۱۰۶ آقای قاسم نخعی پور فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۸۱
– ۱۰۷ آقای محسن نواندیش فرزند محمد کد نامزد ۴۸۴
– ۱۰۸ آقای عباسعلی نیک فرزند غلامحسین کد نامزد ۴۸۶
– ۱۰۹ آقای حسن نیک سالار فرزند غلام کد نامزد ۴۸۷
– ۱۱۰ آقای سیدعلی هاشم آبادی فرزند سید محمد کد نامزد ۴۸۹
– ۱۱۱ خانم فاطمه زهراء هلال بیرجندی فرزند محمد حسن کد نامزد ۴۹۲
– ۱۱۲ خانم متین هوشمندی فرزند حسن کد نامزد ۴۹۴
– ۱۱۳ آقای مهدی وفائی فرد فرزند رضا کد نامزد ۴۹۵
– ۱۱۴ آقای ناصر ولی پورمطلق فرزند مهدی کد نامزد ۴۹۶
– ۱۱۵ آقای مرتضی یزدان شناس فرزند محمدابراهیم کد نامزد ۴۹۷
توجه :
– نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۹ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقطاسامی تعداد حداکثر ۹ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .
– هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری بیرجند در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد.
– شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.