اعطای لوح تقدیر ایمنی به شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی

اعطای لوح تقدیر ایمنی به شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی

سومین گردهمائی مسئولین ایمنی خراسان جنوبی با حضور معاون روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در شهرستان بیرجند برگزار شد .


عباس جرجانی   
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی در این مراسم گفت : در این گردهمائی نکات مهمی در خصوص بازدید بازرسان و تشکیل کمیته های حفاظت فنی در واحدهای صنعتی و کارگاهی توسط معاون روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مطرح و توصیه های لازم در این خصوص ارئه شد.

مدیرشرکت شهرک های صنعتی استان اظهار کرد : چگونگی بهبود همکاری های بین بازرسان و انجمن های ایمنی با واحدهای صنعتی و افزایش سطح ایمنی جامعه صنعتی و معدنی از دیگر نکات ارائه شده در این گردهمائی بوده است .

در این گردهمائی ، شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی به لحاظ انجام اقدامات عملی در زمینه فرهنگ سازی ایمنی و ایمن سازی شهرک صنعتی موفق به دریافت لوح تقدیر از معاون روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شد.