اعزام ۲تیم ارزیاب و امداد به روستای کماچی بخش قهستان شهرستان درمیان؛

اعزام ۲تیم ارزیاب و امداد به روستای کماچی بخش قهستان شهرستان درمیان؛

جواد مرادی با اعلام این خبر  افزود: براساس گزارش های اولیه که از افراد محلی دریافت شد، تعدادی از واحدهای مسکونی روستا دچار آبگرفتگی شد و سیل خسارت هایی به باغ ها و مزارع منطقه وارد کرده است.
روستای «کماچی» در ۲۰ کیلومتری شهر قهستان واقع است، این شهر در فاصله ۵۰ کیلومتری بیرجند قرار دارد که تا آذر ماه سال ۱۳۸۷مرکز دهستان قهستان بود که در این تاریخ به شهر ارتقا یافت.