اعزام گروه کارشناسی استانی و شهرستانی به‌منظور بررسی و حل مشکلات محل احداث میدان دام در فردوس

اعزام گروه کارشناسی استانی و شهرستانی به‌منظور بررسی و حل مشکلات محل احداث میدان دام در فردوس

جواد ذوالفقاری رئیس شبکه دامپزشکی فردوس با اعلام این خبر به فردوس گفت: بازدید مشترکی با حضور کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان ، نظام‌مهندسی استان، معاون امور دام  سازمان جهاد کشاورزی استان ، رئیس شبکه دامپزشکی فردوس ، و معاون برنامه‌ریزی و عمرانی فرمانداری شهرستان فردوس از محل موردنظر جهت صدور مجوز احداث میدان توزیع و عرضه دام جهت بررسی مشکلات به عمل آمد.

دکتر جواد ذوالفقاری رئیس شبکه دامپزشکی فردوس خاطرنشان کرد : کارشناسان واحد صدور پروانه بهداشتی دامپزشکی شهرستان برای تمدید یا صدور پروانه‌های بهداشتی دامپزشکی اعم از تأسیس و بهره‌برداری،از اماکن پرورش دام و طیور، کارخانه‌ها خوراک دام و طیور، میدان‌ها دام و خودروهای حمل دام و فراورده‌های خام دامی و… برابر ضوابط و مقررات بهداشتی دامپزشکی بازدید و بازرسی نموده که در صورت احراز شرایط تمدید و صدور پروانه بهداشتی دامپزشکی، پرونده تشکیل و جهت صدور نهایی به استان ارسال می‌شود .

وی در پایان افزود: در بازدید به‌عمل‌آمده از زمین پیشنهادی احداث میدان دام با توجه به نظریه کارشناسان استانی و شهرستانی مقرر گردید نتایج بررسی به کمیسیون صدور پروانه استان جهت تصمیم‌گیری نهایی ارسال گردد .