اسحاق جهانگیری در راه ریاست جمهوری؛

اسحاق جهانگیری در راه ریاست جمهوری؛

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور دقایق پایانی زمان ثبت‌نام دوازدهمین دور ه انتخابات ریاست جمهوری وارد ستاد انتخابات کشور شد.