استاندارسابق خراسان جنوبی استاندار آذربایجان غربی شد

استاندارسابق خراسان جنوبی استاندار آذربایجان غربی شد

محمدصادق معتمدیان استاندار سابق خراسان جنوبی استاندار آذربایجان غربی شدو همچنین دواستانداردیگردولت رای اعتماد دولت را کسب کردند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران در جلسه دولت، آقایان زین‌العابدین رضوی‌خرم، محمدصادق معتمدیان و یعقوب علی‎نظری به ترتیب به سمت استانداری آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی و خراسان‎ رضوی منصوب شدند.