استانداران‌منتخب اصفهان وهرمزگان مشخص شدند

استانداران‌منتخب اصفهان وهرمزگان مشخص شدند

استانداران منتخب اصفهان و هرمزگان از دولت رأی اعتماد گرفتند

جلسه هیات وزیران بعد از ظهر یکشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه  سیدرضا مرتضوی و مهدی دوستی به ترتیب به عنوان استانداران منتخب اصفهان و هرمزگان از اعضای دولت رای اعتماد گرفتند