از زحمات صاحب امتیاز و مسئول مرکز خدمات بهزیستی+زندگی بخش درح و رابط روابط عمومی بهزیستی شهرستان تجلیل شد.

از زحمات صاحب امتیاز و مسئول مرکز خدمات بهزیستی+زندگی بخش درح و رابط روابط عمومی بهزیستی شهرستان تجلیل شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران امروز در حاشیه دیدار مدیر کل بهزیستی استان با امام جمعه و مسئولین بخش درح از قربانی صاحب امتیاز و مسئول مرکز خدمات بهزیستی+زندگی بخش درح  و رابط روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان به جهت اقدامات ارزنده در حوزه روابط عمومی و همچنین اقدامات بسیار خوب و ارزشمند در بخش مرزی درح تجلیل بعمل آمد .