اردوهای ملی دانش‌آموزی محدود می‌شوند/ تعریف سبدهای اردویی جدید از سال آینده

اردوهای ملی دانش‌آموزی محدود می‌شوند/ تعریف سبدهای اردویی جدید از سال آینده

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه باید سبدهای اردویی تعریف و در اختیار دفتر مدارس قرار بگیرد اظهار کرد: مدارس باید با توجه به ذائقه دانش‌آموزان از این سبد اردویی استفاده و برنامه‌ریزی کنند. تا زمانی که برای اردوگاه‌ها برنامه اردویی نداشته باشیم نمی‌توانم به ظرفیت آنها بیافزاییم.

علیرضا کاظمی، با اشاره به ساماندهی و تشکیل کمیته بهره‌وری منابع در آموزش و پرورش اظهار کرد: برای اردوگاه‌ها و فعالیت‌های اردویی دانش‌آموزان چند برنامه مهم داریم.

وی افزود: برنامه نخست تعریف اردوهای یک روزه و دوم تعریف سبدهای اردویی تحت عنوان اردوهای آموزشی، علمی، ورزشی، زیارتی و گردشگری است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه باید سبدهای اردویی تعریف و در اختیار دفتر مدارس قرار بگیرد اظهار کرد: مدارس باید با توجه به ذائقه دانش آموزان از این سبد اردویی استفاده و برنامه ریزی کنند.  تا زمانی که برای اردوگاه‌ها برنامه اردویی  نداشته باشیم نمی‌توانم به ظرفیت آنها بیافزاییم.

کاظمی ادامه داد: از سوی دیگر معتقدیم می‌توانیم ظرفیت خالی اردوگاه‌ها را نیز با تفاهم و تعامل در اختیار سایر نهادهای فرهنگی قرار دهیم، به دنبال ساماندهی این مهم هستیم و امیدواریم اتفاقات خوبی رقم بخورد.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های اردویی جدید از سال آینده اجرا می‌شوند در پاسخ به پرسشی درباره محدودسازی اردوهای ملی با ترتیب دادن اردوهای یک روزه درون استانی اظهار کرد: اردوهای ملی محدود می‌شوند و تمرکز بر اردوهای درون استانی خواهد بود. اصولا نیازی به اردوهای ملی نیست. اردوگاه باهنر را در تهارن داریم، چه نیازی است دانش آموزان کل کشور را جمع کرده و به اردوگاه باهنر بیاوریم در حالی که در مشهد، اصفهان، کرمان و … اردوگاه های خوبی داریم. 

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش افزود: استان ها اغلب اردوگاه دارند و باید اردوهای منطقه‌ای را برای دانش آموزان ابتدایی و متوسطه اول و اردوهای استانی را برای دانش آموزان متوسطه دوم  راه بیاندازیم. این بهترین نوع اردو است. چه لزومی دارد دانش آموزان ابتدایی را از خراسان به تهران بیاوریم، او چه می‌داند اینجا کجاست؟.

کاظمی در پاسخ به پرسش دیگری درباره نادیده گرفتن آثار تربیتی اردوهای ملی که قبلا بر آن تاکید می‌شد گفت: این کار هیچ خوبی ندارد، به هر حال دنبال این هستیم که اردوها را به سمت مناطق و استان‌ها ببریم، مگر اردوهایی چون راهیان نور یا اردوهای زیارت اولی که اجتناب ناپذیر هستند.