ادامه روند  کاهش دما در استان خراسان جنوبی؛

ادامه روند کاهش دما در استان خراسان جنوبی؛

به گزارش روز پنجشنبه اداره کل هواشناسی استان خراسان جنوبی رضا برهانی اضافه کرد: ضمن اینکه تا اواخر هفته آینده استقرار هوای خنک بویژه در طول شب در استان پیش بینی می شود.
وی گفت: پدیده قابل ذکر نیز در این مدت وزش باد و در نواحی شرقی گاهی وزش تند باد با گرد و خاک خواهد بود.