احداث یک هزارو۴۳۹کلاس درس با مشارکت خیرین؛ مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی:

احداث یک هزارو۴۳۹کلاس درس با مشارکت خیرین؛

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: تا کنون بیش از یک هزار ۴۳۹ کلاس درس در استان با مشارکت خیرین نیکو کار احداث شده و به بهره برداری رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق، عباس لامعی با اشاره به برگزاری جشنوراه خیرین مدرسه ساز فردوس در دانشگاه ادبیات فردوسی مشهد، اظهار کرد: تعهدات جشنواره های خیرین مدرسه ساز تاکنون بیش از ۷۸ میلیارد تومان بوده که قریب ۷۶ درصد آن محقق شده است.

وی با بیان این که هدف از برگزاری این جشنواره ها بحث خیرخواهی ، مدرسه سازی ، تکریم از خیرین سنوات گذشته و ارائه نیازهای آموزش و پرورش است،تصریح کرد: سهم شهرستان فردوس از تعهدات خیرین بالغ بر ۴ میلیاردو۴۰۰میلیون تومان است که بااین اعتبار۵۰کلاس درس و۱۳فضای آموزشی غیرکلاسی بهره برداری شده است.

لامعی با اشاره به واگذاری بیش از ۲۰۰۰ متر زمین برای ساخت مدرسه در این جشنواره برای فردوس، ابراز داشت: هر شهر دارای افتخاراتی است که فردوس به آموزش و پرورش و معلمانی که به ما درس گذشت و سخت کوشی آموزش دادند می بالد، ما باید دست به دست هم دهیم تا فردوس را کماکان فردوس نگه داریم.

گفتنی است درنوزدهمین جشنواره خیرین مدرسه سازی فردوس ازخیرینی که آموزش و پرورش شهرستان فردوس را یاری نمودند تجلیل بعمل آمد