اجرای طرح نهالکاری در۱۳ هکتار عرصه های بیابانی شهرستان درمیان؛

اجرای طرح نهالکاری در۱۳ هکتار عرصه های بیابانی شهرستان درمیان؛

مهدی حاجی زاده روز یکشنبه به خبرنگاران،افزود: امسال در این ارتباط ۵۸ هزار اصله نهال جنگلی و مرتعی در این شهرستان کاشت شده است،
وی افزود: در بخش گزیک ۳۵ هزار هکتار جنگل طبیعی وجود دارد که در هفت هزار و ۳۴۳ هکتار طرح جنگلداری چند منظوره انجام شده است.
وی با بیان اینکه امسال طرح هلالی آبگیر در ۸۰ هکتار از مراتع منطقه انجام شد، افزود: همچنین طرح ممیزی مراتع در ۲۰ هزار و ۸۳۰ هکتار اجرا شد و در ۱۰۰ سازه آبخیزداری
۱۷۵ هزار مترمکعب آب ذخیره شده است.
به گفته حاجی زاده به ۵۵فقره اعتراض اشخاص در کمیسیون ماده واحده به مساحت ۱۴۴ هکتار رسیدگی شد که ۶۲ هکتار از اراضی مورد اعتراض به اشخاص بازگردانده شد.
وی احداث بند خاکی روستای «فورگ» با ظرفیت ۲۰ هزار متر مکعب،انجام ۵۲۶ گشت حفاظت از عرصه های منابع طبیعی، ثبت شرکت تعاونی کشاورزی و منابع طبیعی و بازنگری طرح نهالستان شهرستان را از دیگر اقدامات ذکر کرد.
وی یادآورشد: امسال از محل بودجه های ملی و استانی۱۰ هزار و ۹۶ میلیون ریال برای شهرستان مصوب شد.
وی منابع طبیعی تجدید شونده از جمله آب، خاک و گیاه را به عنوان بستر حیات انسان و زیربنای توسعه پایدار جوامع بشری دانست و گفت: منابع طبیعی به تمامی نسل ها تعلق دارد که باید به خوبی حفظ و به آیندگان سپرده شود.