اجرای بیش از ۴۰۰۰ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در خراسان جنوبی؛ با اعلام اجرایی شدن بیش از 600 کیلومتر شبکه گازرسانی طی نه ماه گذشته:

اجرای بیش از ۴۰۰۰ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در خراسان جنوبی؛

مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی اعلام کرد: ۴ هزار و ۹۷ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در خراسان جنوبی تاکنون اجرایی شده که ۶۳۶ کیلومتر از این شبکه در ۹ ماه سال جاری در استان  اجرا شده است.

مهندس فرشید دشتی گفت: این شبکه تغذیه و توزیع گاز به منظور توسعه شبکه گازرسانی و پوشش مناطق مختلف شهری و روستایی و ۸۱۱ کیلومتر خطوط انتقال گاز در سطح  استان اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی افزود: از این میزان شبکه اجرا شده ۲ هزار و ۲۸۰ کیلومترشبکه تغذیه و توزیع شهری و یک هزار و ۸۱۷ کیلومتر شبکه روستایی است.

وی با بیان اینکه اجرای خطوط انتقال گاز با هدف ایجاد زیرساخت‌های گازرسانی در استان انجام شده است، تصریح کرد: با اجرای این خطوط انتقال گاز چهار شهر و ۳۸ روستای استان از نعمت گاز طبیعی در سال جاری بهره‌مند می‌شوند.

وی ادامه داد: تاکنون ۲۱ شهر و ۱۷۰ روستا شامل ۹۲ درصد خانوار شهری و ۳۱ درصد خانوار روستایی در استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.