اجرای بیش از ۱۴۰۰ طرح ​اقتصاد مقاومتی در بین مددجویان خراسان جنوبی معاون اشتغال و خودکفائی کمیته امداد خراسان جنوبی خبر داد:

اجرای بیش از ۱۴۰۰ طرح ​اقتصاد مقاومتی در بین مددجویان خراسان جنوبی

سید رضا حسینی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد خراسان جنوبی گفت: این نهاد در جهت اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری از ابتدای سال جاری یک هزار و ۴۱۹ طرح اقتصاد مقاومتی در بخش‌های کشاورزی، صنفی و صنعتی در بین خانوارهای تحت حمایت اجراشده که ۹۱۱ طرح در روستاها و ۵۰۸ طرح در شهرهای استان اجراشده است.

 

حسینی افزود: این فرصت‌های شغلی با رویکرد توسعه فرهنگ کار و تلاش و باهدف خودباوری و خوداتکائی مددجویان ایجادشده است و موجب تقویت و تحکیم روابط خانوارها و کمک به اقتصاد مددجویان تحت حمایت می‌شود.

 

وی گفت: یکی از مهم‌ترین رویکردهای این نهاد، هدایت خانوارهای تحت حمایت در جهت توانمندسازی است و از ابتدای سال جاری ۴۴۵ طرح توسط مجریان زن و ۹۷۴ طرح توسط مجریان مرد در سطح استان اجراشده است.

 

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری ۲۳ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت‌شده که ۹۴۰ طرح از منابع بانکی و ۴۷۹ طرح از منابع کمیته امداد بوده است.