در راستاي طرح تحول سلامت دهان و دندان دانش آموزان انجام شد :

اجراي طرح وارنيش فلورايد در دبستان شهيد آيت دوره اول

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق ، علیرضا بني اسدي مدير دبستان شهيد آيت دوره اول گفت : سلامت دهان و دندان بخش مهمي از سلامت عمومي است كه در كيفيت زندگي افراد به ويژه كودكان نقش چشمگيري دارد ولي در كشور ما به دليل عدم توجه كافي والدين و كودكان به اين امر، ميزان پوسيدگي دندان ها بالا رفته است .

وي افزود : استفاده از روش هاي پيشگيرانه از پوسيدگي دندان به طور يقين مي تواند از هزينه هاي گزاف درمان هاي دندانپزشكي و عواقب از دست دادن دندان هاي شيري و دائمي در سنين پايين جلوگيري نمايد .

وي با تأكيد به اين نكته ، كه فلورايدتراپي در كاهش پوسيدگي دنداني بسيار مؤثر است ، تصريح كرد : وارنيش فلورايد مايعي غليظ ، چسبنده و حاوي فلورايد است كه استفاده از آن آسان ، بدون درد و ناراحتي و بدون نياز به بي حسي بوده و به راحتي توسط برس هاي يك بار مصرف بر روي دندان هاي كودك ماليده مي شود و يك تجربه دندانپزشكي خوشايند براي كودك محسوب مي شود .

عليرضا بني اسدي اظهار داشت : براي دومين سال پياپي در دبستان شهيد آيت دوره اول ۲۰۸ دانش آموز پايه هاي اول تا سوم توسط كارشناسان مركز بهداشت شهرستان بيرجند مورد ارزیابی سلامت دهان و دندان قرار گرفتند .

وي تصريح كرد : ویزیت رایگان، آموزش همزمان به خانواده و دانش آموز، خدمات فلوراید تراپی و پرکردن شیار دندان شش و تکمیل شناسنامه سلامت از جمله مزایای طرح تحول سلامت دهان و دندان است .
مدير آموزشگاه شهيد آيت دوره اول با اشاره به اینکه خدمات پیشگیرانه در این طرح برای دانش آموزان رایگان است ، خاطرنشان کرد: خانواده ها در قبال این خدمات به هیچ عنوان وجهی پرداخت نمي کنند.