اجراي برنامه صبحانه سالم در پايه اول دبستان شهيد آيت دوره اول در راستاي اجراي برنامه بسيج ملي تغذيه انجام شد :

اجراي برنامه صبحانه سالم در پايه اول دبستان شهيد آيت دوره اول

 عليرضا بني اسدي مدير آموزشگاه گفت : امسال بسيج ملي تغذيه با شعار “چاقي يا سلامتي انتخاب با شماست”از ۱۵ دي ماه تا ۳۰ دي ماه در سطح مدارس برگزار مي شود .
وي افزود : با عنايت به اجراي برنامه بسيج ملي تغذيه اين آموزشگاه اجراي جشنواره غذاي سالم با موضوع پخت غذاي كم نمك ، كم شكر و كم روغن در پايه سوم و برنامه صبحانه سالم در بين سه پايه اول آموزشگاه را در دستور كار خود در مدت زمان ۱۵ تا ۳۰ دي ماه فرار داد .
مدير دبستان شهيد آيت دوره اول اظهار داشت : برنامه صبحانه سالم با مشاركت مادران دانش آموزان پايه اول “ج” آموزشگاه با تهيه صبحانه براي دانش آموزان از محصولات بهداشتي مانند پنير ، شير ، كره و انواع نان هاي سنتي برگزار شد .
بني اسدي خاطرنشان كرد : متاسفانه شاهد هستيم كه دانش آموزان بدون صرف صبحانه در كلاس درس حاضر مي شوند كه اين امر در راندمان آموزشي بسيار تأثير منفي دارد و اميدواريم برگزاري چنين برنامه هايي در مدارس با همكاري خانواده ها بتواند در ترويج استفاده از تغذيه سالم و خوردن صبحانه در دانش آموزان اثر گذار باشد .