آمار تصادف در استان روی خط هشدار!!!

آمار تصادف در استان روی خط هشدار!!!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق، سرهنگ حسین رضایی روز دوشنبه در شورای ترافیک شهرستان درمیان، بدون اشاره به تعداد تصادف در استان، افزایش تصادف برون شهری در خراسان جنوبی و شهرستان درمیان را نگران کننده دانست،
وی بیان کرد: در مجموع ۲۳ درصد حوادث رانندگی در تقاطع های ناایمن رخ می دهد، نیاز است تقاطع های ناایمن در خراسان جنوبی ساماندهی شود.
وی یکی از دغدغه های پلیس راه را افزایش تصادف در راه های روستایی ذکر کرد و گفت: امسال تصادف در جاده های روستایی استان ۲۷ درصد افزایش یافته ، که ارتقای ایمنی راه های روستایی ضروری است.
وی در این ارتباط آماری ارایه نکرد.
وی در ادامه افزود: تاکنون در شهرستان های زیرکوه، خوسف، سرایان و درمیان پلیس راه ایجاد نشده، راه اندازی پلیس راه در خوسف در اولویت اول و در شهرستان درمیان در اولویت دوم است.
وی با بیان اینکه راه اندازی پلیس راه در شورای ترافیک شهرستان باید مصوب شود، گفت: بیشترین راه های روستایی استان در شهرستان درمیان وجود دارد.
وی عنوان کرد: ایمنی راه ها در این شهرستان به فراموشی سپرده شد، در حالی که سالانه هفت الی ۱۱ نفر در راه های شهرستان کشته می شوند.
به گفته سرهنگ رضایی باید نقاط حادثه خیز شهرستان شناسایی و با اقدامات ابتکاری رفع شود.