آماده باش کامل ستاد بحران؛ آخرین زلزله شوسف ۴٫۴ ریشتر؛

آماده باش کامل ستاد بحران؛ آخرین زلزله شوسف ۴٫۴ ریشتر؛

به گزارش شبکه های لرزه نگاری وابسته به مرکز لرزه نگاری ایران، علی مرادی افزود: این زمین زمین لرزه در ۳۱درجه و ۷۶دقیقه عرض شمالی و ۶۰درجه و ۱۹دقیقه طول شرقی به ثبت رسید.
این زلزله در عمق ۹کیلومتری زمین رخ داد.
زلزله ای به بزرگی ۴٫۷ ریشتر در ساعت چهار و ۴۲ دقیقه و ۴۶ ثانیه و زلزله ای دیگری به بزرگی ۳٫۴ ریشتر در ساعت ۱۰ و ۳۵ دقیقه و ۳۷ ثانیه روز سه شنبه، شوسف از توابع شهرستان نهبندان واقع در جنوب خراسان جنوبی را لرزاند.
از ساعت ۴۹: ۰۲ امروز تاکنون، ۱۲ زمین لرزه در شوسف خراسان جنوبی ثبت شد که سه مورد بیش از سه درجه ریشتر بود.
همچنین سید ابوالحسن میرجلیلی مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی اعلام کرده است: از بامداد روز سه شنبه تاکنون ۱۲زمین لرزه در حوالی شوسف ثبت شد که سه مورد بالای سه ریشتر بود.
وی تاکید کرد با توجه به زلزله خیری خراسان جنوبی تمام دستگاه های اجرایی مرتبط به مدت ۴۸ساعت در آماده باش کامل هستند و جای نگرانی نیست .