آغاز  رقابت ۴۵۰ دانش آموز در مسابقات فرهنگی و هنری خراسان جنوبی؛

آغاز رقابت ۴۵۰ دانش آموز در مسابقات فرهنگی و هنری خراسان جنوبی؛

رئیس اداره فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای پرورشی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، در حاشیه این رقابت ها به خبرنگار ایرنا، گفت: این مسابقات با رقابت ۴۰ گروه دانش آموزی آغاز شد و منتخبان این گروه ها به مسابقات کشوری راه خواهند یافت.
علی نور محمدی، افزود: مسابقات شهرستانی این دوره در ۵۰۰ گروه نمایشی و با شرکت پنج هزار و ۱۰ نفر برگزار شد که گروه های شرکت کننده در مسابقات استانی، منتخبان شهرستانی هستند.
به گفته وی منتخبان گروه های استانی با تفکیک جنسیت در هشت گروه، در مسابقات کشوری در مرداد ماه ۹۶ به رقابت می پردازند.
وی در ادامه اظهار کرد: دانش آموزان در این مسابقات در بخش های هنری-نمایشی، نمایشنامه خوانی، تئاتر صحنه ای، عروسکی و نقالی رقابت می کنند که به برگزیدگان جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.
خراسان جنوبی ۱۵۰ هزار دانش آموز و ۱۵ هزار فرهنگی است.