آغاز جمع آوری کمکهای مردم در میادین معابر اصلی معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان جنوبی گفت:

آغاز جمع آوری کمکهای مردم در میادین معابر اصلی

احمد رفیعی معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گفت: امسال هزار و ۲۲۷ پایگاه جشن نیکوکاری برای جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی مردم در میادین و معابر اصلی، مدارس و مصلی های نماز جمعه برپا شده است.

وی در ادامه افزود: هزار و ۵۰۸ نفر در جشن نیکوکاری همکاری دارند که ۸۰ درصد این نیروها افتخاری هستند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: ۲۹ پایگاه نیکوکاری نیز فردا جمعه ۱۸ اسفند در محل مصلی های نماز جمعه برای جمع آوری کمک های مردمی برپا خواهد شد.

محبی گفت: شماره حساب ۰۱۱۱۶۷۶۵۱۸۰۰۵ نزد بانک ملی، سرشماره #۱*۸۸۷۷*، ارسال پیام بدون متن به ۸۸۷۷، مراجعه به ادارات شهرستانها و مراکز نیکوکاری از روش های کمک خیران در جشن نیکوکاری است.

وی در پایان افزود مردم نیکوکار خراسان جنوبی پارسال ۲ میلیارد و ۲۱۳ میلیون تومان به نیازمندان کمک کردند که ۵۶۰ میلیون تومان نقدی و یک میلیارد و ۶۸۳ میلیون تومان غیرنقدی است.