اولین گروه جهادی سردار شهید احمد صمیمی ترک در حوزه مشاوره و مددکاری برگزار شد

اولین گروه جهادی سردار شهید احمد صمیمی ترک در حوزه مشاوره و مددکاری برگزار شد

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان درمیان از اجرای اولین گروه جهادی سردار شهید احمد صمیمی ترک در روستای بورنگ شهرستان درمیان از توابع بخش میاندشت خبر داد و افزود:۵ کارگاه آموزشی با مشارکت آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، کانون فرهنگی بانوی مرزنشین شهرستان درمیان و اساتید بهزیستی برگزار گردید.
بشیری با اشاره به اجرای طرح غربالگری بینایی رایگان و مشاوره رایگان فیزیوتراپی اظهار داشت:
۳۵ نفر مشاوره فردی حضوری نیز دریافت کردند و در راستای جهت تکریم سالمندان و معلولین متقاضی دریافت مشاوره، به درب منازل ۴۱عزیزمراجعه شد.
وی با بیان اینکه تست فشار خون، معرفی خدمات بیمه کوثر نیز از سایر برنامه ها بود اضافه کرد: با استقرار ایستگاه تزریق واکسن کروناحدود ۶۰نفر نیز از این خدمت هم برخوردار شده اند که در مجموع به بیش از ۲۰۰ نفر این گروه جهادی خدمت داده است.
فرمانده ناحیه مقاومت سپاه بسیج شهرستان درمیان با تشکر از برخی خادمیاران آستان قدس که در این اردو به ارائه خدمت پرداختند از ادامه طرح در روستاهای نوغاب، هندوالان و آواز خبر داد