آزادی برتر از یارانه!

آزادی برتر از یارانه!

در طرح روزنامه بهار، از همان دختر گل فروش چهارراه الهام گرفته شده… او حالا صندوق رأی در دست، به پولی که از داخل اتومبیل لوکس به او تعارف شده «نه» می‌گوید.