آخرین وزیر صمت دولت روحانی، مشاور معاون اول رئیسی شد

آخرین وزیر صمت دولت روحانی، مشاور معاون اول رئیسی شد

آخرین وزیر صمت دولت روحانی، مشاور معاون اول رئیسی شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران علیرضا رزم حسینی وزیر سابق صمت، مشاور محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در امور پروژه‌های انتقال آب از دریا شد.