آتش سوزی در پایانه مرزی ماهیرود در داخل افغانستان

آتش سوزی در پایانه مرزی ماهیرود در داخل افغانستان

دقایقی پیش حادثه آتش سوزی در پایانه مرزی ماهیرود در داخل خاک افغانستان گزارش شد.

به گزارش | پایگاه خبری تحلیلی اخبار شرق ایران؛ به گفته مسئول گمرک ماهیرود این آتش سوزی در داخل خاک افغانستان و مربوط به آتش گرفتن دو مخزن ذخیزه سوخت به حجم ۶۰ هزار لیتر است. خبر در حال تکمیل است… این دومین حادثه در یک ماه اخیر در پایانه مرزی ماهیرود است که حادثه قبلی در داخل خاک ایران رخ داد.