آبیاری به موقع مهمترین عامل در رشد زعفران

آبیاری به موقع مهمترین عامل در رشد زعفران

جوادی بایگی مدیر جهاد کشاورزی سربیشه در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیل خبر شرق گفت: محصول زعفران در مرحله رشد قرار دارد و باید هر یک ماه باید آبیاری شود همچنین در بهمن ماه محلول پاشیزعفران انجام خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه استفاده از نوع خاص کود برای زعفران براساس آنالیز نوع برگ و خاک محصول تعیین می شود افزود: جلوگیری از ورود دام به مزارع زعفران و حفظ و نگهداری از محصول تا اخرین مرحله رشد برگ زعفران از عوامل موثر در آبیاری و تغذیه است.

جوادی بایگی گفت: زعفران کاران باانجام آنالیز برگ وخاک درخصوص تغذیه مزارع زعفران به صورت محلول پاشی و کود آبیاری جهت توسعه سطوح برگ و تقویت بنه های دختری تشکیل شده اقدام نمایند.