۹۴حلقه چاه غیرمجاز در شهرستانهای قاینات و زیرکوه مسدود شد؛

۹۴حلقه چاه غیرمجاز در شهرستانهای قاینات و زیرکوه مسدود شد؛

محمد نعیمی با اعلام این خبر، افزود: همچنین تعدادی چاه غیرمجاز در این ۲ شهرستان که در شمال و شرق خراسان جنوبی قرار دارد، شناسایی شد که به زودی مسدود خواهد شد.
به گفته وی باتوجه به ۱۸سال خشکسالی در منطقه، برای مدیریت منابع آبی چاه‌های غیرمجاز مسدود می شوند و بهره برداری از چاه‌های کشاورزی توسط کنتورهای هوشمند کنترل خواهد شد.
وی با بیان اینکه سالانه ۲۸ میلیون متر مکعب اضافه برداشت از منابع آبی این ۲شهرستان استحصال می شود، ادامه داد: از این مقدار ۲۴٫۵ میلیون متر مکعب از منابع زیرزمینی قاینات و ۴٫۵ میلیون متر مکعب از منابع آبی زیرکوه برداشت می شود.
به گفته وی با وجود اینکه اقدامات خوبی در حفاطت از منابع آبی در این شهرستانها انجام شده است ، سالانه میانگین در اثر اضافه برداشت سطح آب منابع آبی زیرزمینی این دو شهرستان ۵۰ سانتی متر کاهش می یابد.
وی به اقدامات انجام شده در سال های اخیر در بخش مدیریت مصرف آب اشاره کرد: این در حالی است که هنوز در این بخش به شرایط مطلوب دست پیدا نکرده ایم.
به گفته وی در شهرستان قاینات یک هزار و ۹۰۱ منبع آبی شامل چاه، قنات و چشمه وجود دارد که سالانه از این منابع ۲۱۶ میلیون متر مکعب آب برداشت می شود.
وی ادامه داد: همچنین در شهرستان زیرکوه ۸۰۲ منبع آبی وجود دارد که سالانه ۹۳ میلیون متر مکعب آب از این منابع برداشت می شود.
وی افزود: مدیریت مصرف منابع آبی همچنان باید در دستور کار همه به خصوص کشاورزان قرار گیرد، پتانسیل اصلی این منطقه کشاورزی است که باید با اجرای کشت های جایگزین بتوانیم مشکل کم آبی را مدیریت کنیم.
امور منابع آب شهرستان های قاینات و زیرکوه هفت دشت، قاین، خضری دشت بیاض، نمکزار خواف ، شاهرخت ، زوزن ،اسفدن و چاهک موسویه را تحت پوشش دارد.