۸۵ درصد چاه های آب کشاورزی خراسان جنوبی مجهز به کنتور هوشمند است؛

۸۵ درصد چاه های آب کشاورزی خراسان جنوبی مجهز به کنتور هوشمند است؛

حسین امامی در سیزدهمن جلسه ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان، افزود: با نصب کنتورهای هوشمند، مصرف برق کشاورزی سال ۹۵،ه ۲۱ درصد و مصرف آب ۱۵ درصد کاهش یافته است.
وی گفت: در کشور نصب هفت هزار دستگاه کنتور هوشمند هدف گذاری شد که سهم استان در کنتورهای حجمی ۱۳۷ دستگاه است که بر اساس میزان تعهد، ۲۴ درصد آن نصب شده است.
وی عنوان کرد: هوشمندسازی چاه های آب به دلیل نبود تخصیص نقدینگی به تاخیر افتاده است، اما در سال ۹۶علاوه بر جبران عقب ماندگی های گذشته، میزان تعهد نصب نیز انجام خواهد شد.
به گزارش خبر شرق؛  امامی اظهار کرد: عمده کنتورهایی که نصب نشد، مربوط به شهرستان طبس است، اکنون بیشتر بر هوشمندسازی چاه های صنعتی تمرکز شده است.
وی یادآور شد: عملیات شناسایی و مسدود کردن چاه های غیر مجاز در حال انجام است که تاکنون ۸۸۸ حلقه چاه غیرمجاز و بدون پروانه پر شده است و ۵٫۸۸۲ میلیون متر مکعب آب صرفه جویی شد.
وی آبگیری سد سیاهو سربیشه را از دیگر تعهدات شرکت دانست و گفت: تجهیزات مورد نیاز آن نصب و با توافقی که با مردم روستا انجام شد این پروژه با تامین نقدینگی آماده آبگیری است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان، ۱۱ تیرماه جاری در نشست مشترک مدیران عامل و معاونان شرکت های صنعت آب استان، به نصب کنتور هوشمند در بیشتر چاه های کشاورزی اشاره کرده بود و افزود: کمتر از ۲۰۰ حلقه چاه کشاورزی سال ۹۵با مشکل کمبود شارژ مواجه شدند که شارژ موقت در اختیار آنها قرار می گیرد، امسال هیچگونه شارژ مازاد نخواهیم داشت.
امامی تاکید کرد: در سه سال اخیر با وجود تداوم پدیده خشکسالی، در بخش کشاورزی استان ۱۴۰ میلیون متر مکعب آب صرفه جویی شد و مصرف آب از یک میلیارد و ۲۰۷ میلیون متر مکعب به یک میلیارد و سه میلیون متر مکعب کاهش یافت.
وی با بیان اینکه کسری مخزن از ۱۸۵ میلیون متر مکعب به ۱۳۴ میلیون مترمکعب رسید
عنوان کرد: بخش زیادی از صرفه جویی ها صرف بحث تنش و خشکسالی قرار گرفت، اگر این قضیه مدیریت نشود بخش زیادی از سرمایه گذاری بخش کشاورزی هدر خواهد رفت.