۵۶۰ نفر در خراسان جنوبی آموزش های طرح مهارت آموزی را فرامی گیرند مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی:

۵۶۰ نفر در خراسان جنوبی آموزش های طرح مهارت آموزی را فرامی گیرند

به گزارش خبر شرق ،حسین خوشایند صبح دوشنبه در کارگروه تخصصی اشتغال استان اظهار کرد: طرح مهارت آموزی در محیط کارگاهی و بنگاهی در راستای اجرایی کردن شعار سال جاری اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه سهم خراسان جنوبی برای مهارت آموزی این طرح ۵۶۰ نفر است، افزود: سهمیه هر شهرستان برای مهارت آموزی مشخص شده است.

مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی ادامه داد: شهرستان بیرجند با ۲۳۰ نفر بیشترین سهمیه و شهرستان های زیرکوه و خوسف با کمترین سهمیه را دارند.

خوشایند با بیان اینکه میزان سهمیه بر اساس میزان واحد های صنفی موجود در هر شهرستان مشخص شده است، افزود: در سطح استان ۱۶ هزار و ۸۷۹ واحد صنفی وجود داشته که به ازای هر ۳۵ واحد یک مهارت آموز در نظر گرفته ایم.

وی خواستار همکاری تامین اجتماعی شد و اظهار کرد: برخی از واحد های صنفی به دلیل ترس از تأمین اجتماعی، از همکاری سر باز می زنند.

خوشایند اظهار کرد: دوره های موزش فنی و حرفه ای به شیوه های مختلفی اعهم از ثابت، سیار، مراکز جامع دانشگاهی و جوار اصناف برگزار می شود.

وی با اشاره به اجرای طرح مهارت آموزی بیان کرد: این طرح  به شیوه آموزش مهارت حین انجام کار و در محیط بنگاهی و کارگاهی است.

خوشایند با اشاره به اجرای این طرح اظهار کرد: آشنایی با محیط واقعی کسب و کار، حفظ و پایداری مشاغل سنتی و بوی صنایع دستی و کمک به بنگاه های فعال برای جذب نیرو از جمله اهداف اجرای طرح است.

وی با بیان اینکه مراکز یادگیری این طرح باید دارای پروانه بهره برداری باشند، افزود: همچنین شرایط بهداشت کار نیز باید رعایت شود.

خوشایند شرایط سنی مهارت اموزان را حداق ۱۵ سال عنوان کرد و گفت: همچنین کاراموزان نباید از کارگران فعلی بنگاه ها باشند.