۵۳ نفر در تصادفات رانندگی درون شهری خراسان جنوبی مجروح شدند؛

۵۳ نفر در تصادفات رانندگی درون شهری خراسان جنوبی مجروح شدند؛

به گزارش روابط عمومی پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی، سرهنگ علیرضا رضایی افزود: بیشترین آمار مجروحان مربوط به رانندگان و ترک نشین های موتورسیکلت با ۵۷ درصد بوده است.
وی ۳۲ درصد تصادفات را به دلیل رعایت نکردن حق تقدم اعلام کرد و گفت: همچنین ۳۲ درصد تصادفات به دلیل توجه نکردن به جلو، ۹ درصد تجاوز از سرعت قانونی و ۲۷ درصد به دلیل دیگر تخلفات رانندگی رخ داد و نیز بیشترین تصادفات بین ساعت ۱۸ تا ۲۲ به قوع پیوسته است.
وی ادامه داد: در هفته گذشته چهار هزار و ۴۱۴ فقره انواع تخلف رانندگی توسط ماموران پلیس راهنمایی ورانندگی خراسان جنوبی ثبت شد که از این تعداد ۵۱۵ مورد حادثه ساز بوده است.
وی اضافه کرد: در این مدت ۱۴۵ دستگاه موتورسیکلت، ۱۶دستگاه خودرو که دارای تخلفات راهنمایی و رانندگی بودند توقیف و ۳۴ راننده به دلیل نداشتن گواهینامه وسیله نقلیه آنها توقیف و برای سپری شدن مراحل قانونی به دادگاه اعزام شدند.