۵ هزار دانش آموز از خدمات مشاوره ای بهره مند شدند مدیرکل آموزش وپرورش استان خراسان جنوبی خبر داد:

۵ هزار دانش آموز از خدمات مشاوره ای بهره مند شدند

عباس لامعی مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در بازدید از فرایند مصاحبه مشاوران متقاضی فعالیت در هسته ها و مراکز مشاوره اظهارکرد: بیش از ۷۰ مشاور استان در فرایند ساماندهی و جذب نیرو های هسته ها و مراکز مشاوره شرکت کردند.

وی، با بیان این مطلب که هسته ها و مراکز مشاوره نقش مهمی در ارتقای سلامت روان دانش آموزان دارد، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲ هسته مشاوره فعالیت دارند که ۶ هسته به مرکز مشاوره ارتقاء یافته است.

مدیرکل آموزش وپرورش خراسان جنوبی ارایه خدمات راهنمایی و مشاوره فردی و گروهی دانش آموزان به منظور حفظ و ارتقای سلامت روان آنان را از اهم فعالیتهای مراکز و هسته های مشاوره برشمرد و افزود: مراکز و هسته های مشاوره مرجعی علمی، پژوهشی و یاری رسان در زمینه ارایه خدمات راهنمایی و مشاوره است.

لامعی با بیان این که مرکز ثقل فعالیت های مشاوره ای در آموزش وپرورش، دانش اموزان هستند، ادامه داد: ارایه خدمات پیشگیرانه،مددکاری، آمایش مشکلات دانش آموزی،اجرا،تفسیر و تحلیل آزمون های روان شناختی، انجام مطالعه و پژوهش های روان شناسی از دیگر فعالیت های مراکز و هسته های مشاوره به شمارمی رود.