۳۶ دستگاه اتوبوس در خراسان جنوبی نیاز به نوسازی دارد؛

۳۶ دستگاه اتوبوس در خراسان جنوبی نیاز به نوسازی دارد؛

جعفر شهامت افزود: در حال حاضر ۲۴۷ دستگاه اتوبوس و سه هزار و ۶۰۲دستگاه انواع کامیون در استان داریم.
وی اظهار کرد: طرح نوسازی ناوگان مسافربری خراسان جنوبی از محل اعتبارات مرتبط با صرفه جویی سوخت در سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور در سال ۹۵ اجرا شده است.
وی یادآور شد: بر اساس این طرح با توجه به تعداد متقاضی، اعتبار کشوری تخصیص می یابد، هر چند تاکنون مراجعه ای در این خصوص در استان نبود.
وی اضافه کرد: بر اساس طرح یادشده تسهیلات اعطایی به میزان ۸۰ درصد قیمت خودرو و با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار توسط شرکت های تامین کننده خودرو فراهم می شود و ۲۰ درصد آورده متقاضی است.
شهامت گفت: مالکان ناوگان با عمر بیش از ۳۵ سال باید برای پیگیری و ادامه روند نوسازی ناوگان باری خود «کامیون و تریلی» به این اداره کل مراجعه کنند.
وی ادامه داد: ارتقای سطح ایمنی، استفاده از تکنولوژی روز و کاهش مصرف سوخت از اهداف نوسازی ناوگان در بخش مسافری است.