۳۱ کودک بی سرپرست صاحب کانون گرم خانواده شدند

۳۱ کودک بی سرپرست صاحب کانون گرم خانواده شدند

از ابتدای امسال ۳۱ کودک در خراسان جنوبی به خانواده های دارای شرایط واگذار شده اند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبار شرق ایران – سرپرست بهزیستی استان گفت: فرزندان واگذار شده در سال ۹۹ تعداد ۴۹ (۳۰دختر و ۱۹پسر ) کودک بوده که ۲۵ کودک فرزند خوانده و ۲۴ کودک به صورت امین موقت واگذار شده اند. 

شرفی افزود: از ابتدای امسال نیز تعداد ۳۱ کودک واگذار شده اند که از این تعداد ۱۳کودک پسر و ۱۸کودک دختر هستند که نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

وی گفت: ۵۶۶ خانواده نیز در سامانه فرزند خواندگی ثبت نام کرده اند و در انتظار تحویل فرزند هستند.

سرپرست بهزیستی استان افزود: هم اکنون ۵۶۱ کودک تحت حمایت سازمان بهزیستی استان هستند ولی در حال حاضر  تنها ۶ کودک دارای شرایط واگذاری هستند که مراحل تحویل به خانواده ها در حال انجام است.


شرفی گفت: در حال حاضر سامانه فرزند پذیری با هدف شفافیت نحوه واگذاری کودکان راه اندازی شده که از تاریخ ۹۹/۰۲/۱۶ مراحل درخواست فرزند خواندگی از ثبت تا دریافت نتیجه از طریق سامانه به آدرس: adoption Behzisti. Net انجام می شود.