۳ بندر ایران آماده صادرات مواد غذایی به قطر؛

۳ بندر ایران آماده صادرات مواد غذایی به قطر؛

«حمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر گفت: تهران ۳ بندر خود را برای انتقال مواد غذایی به قطر اختصاص می دهد.
به گزارش خبر شرق: «حمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر در سخنانی گفت: ایران برای انتقال مواد غذیی به قطر اعلام آمادگی کرده است.
بر اساس این گزارش، وی ادامه داد:  تهران ۳ بندر خود را برای انتقال مواد غذایی به قطر اختصاص می دهد.
وزیر خارجه قطر همچنین افزود: حل و فصل اختلافات کنونی میان کشورهای عربی و دوحه راه حل نظامی ندارد و بهترین راهکار، راهکار دیپلماتیک است.
وی همچنین اعلام کرد که دوحه بروز هیچ تغییری در مأموریت پایگاه آمریکا در خاک قطر را پیش بینی می کند.
وزیر خارجه قطر همچنین با اشاره به خبر استقرار نیروهای ترکیه در قطر گفت: نیروهای ترکیه ای که قرار است وارد قطر شوند، با هدف تأمین امنیت تمامی منطقه این کار را انجام می دهند.
وی افزود: هیچ تغییری در وضعیت نیروهای نظامی قطر ایجاد نشده است. ما نیروهای نظامی خود را جابجا نکرده ایم.