سه کشور هدف اصلی صادراتی ایران، چین و  امارات و عراق هستند و سه کشور چین، امارات و کره‌جنوبی مبادی اصلی وارداتی به ایران محسوب می‌شوند. همچنین میعانات گازی، گاز طبیعی مایع شده و روغن‌های سبک سه قلم عمده صادراتی کشور به حساب می‌آیند و ذرت دامی، لوبیای سویا و قطعات منفصله خودرو به ترتیب سه قلم عمده وارداتی به کشور محسوب می‌شوند.

کشورهای اصلی هدف و کالاهای عمده صادراتی

کشورهای هدف اصلی صادراتی کشور بر اساس آمار ۱۰ ماهه سال جاری به ترتیب چین ۱۸.۶ درصد، امارات ۱۶.۱ درصد، عراق ۱۴.۳ درصد، ترکیه ۸ درصد، کره‌جنوبی ۷.۳ درصد، هند ۶.۶ درصد، افغانستان ۶ درصد، ژاپن ۲.۸ درصد، پاکستان ۱.۹ درصد و عمان ۱.۴ درصد بوده‌اند. این در حالی است که سهم ۱۰ کشور اول از کل صادرات غیرنفتی ایران حدود ۸۳ درصد است.

اقلام عمده صادراتی کشور بر اساس آمار میعانات گازی ۱۷.۱ درصد گاز طبیعی مایع ۵.۵ درصد، روغن‌های سبک ۳.۸ درصد، سایر گازهای نفتی ۳ درصد، پروپان مایع شده ۲.۸ درصد، پسته ۲.۳ درصد، پلی‌اتیلن ۲.۳ درصد، متانول ۲ درصد، اوره ۱.۷ درصد و بوتان مایع شده ۱.۷ درصد بودند. همچنین سهم ۱۰ قلم کالای عمده صادراتی ایران در حدود ۴۲ درصد کل صادرات انجام شده است.

مبادی اصلی و اقلام عمده وارداتی

بر اساس آمار، مبادی اصلی وارداتی به ایران به ترتیب چین ۲۴ درصد، امارات ۱۵.۷ درصد، کره جنوبی ۸ درصد، ترکیه ۶.۳ درصد، آلمان ۵.۶ درصد، هند ۴.۵ درصد، روسیه ۴ درصد، سوئیس ۳ درصد، برزیل ۲.۸ درصد و ایتالیا ۲.۷ درصد بوده‌اند. این در حالی است که سهم ۱۰ کشور اول با ۲۶.۸ میلیارد دلار از کل واردات ایران معادل ۷۷ درصد است.

اقلام عمده وارداتی به ایران نیز به ترتیب ذرت دامی ۳.۳ درصد، لوبیای سویا ۲.۲ درصد، قطعات منفصله خودرو ۲ درصد، وسایل نقلیه موتوری زیر ۲۰۰۰ سی‌سی ۱.۸ درصد، وسایل نقلیه موتوری بالای ۲۰۰۰ سی‌سی ۱.۵ درصد، برنج ۱.۵ درصد، کنجاله ۱.۴ درصد، ماژول نمایشگر ۱.۲ درصد، موز یک درصد و سایر دانه‌ها به جز گندم دامی یک درصد بوده‌اند. همچنین سهم ۱۰ قلم کالای عمده وارداتی کشور با ۵.۹ میلیارد دلار در حدود ۱۷ درصد از کل واردات است.