۱۶۰۰ هکتار از باغات پسته به باروری اقتصادی رسیده است مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرایان خبرداد :

۱۶۰۰ هکتار از باغات پسته به باروری اقتصادی رسیده است

به گزارش خبرشرق ،موسی سلیمانی مدیر جهاد کشاورزی سرایان  گفت: پیوندزنی درختان پسته در راستای احیا، اصلاح و توسعه باغات پسته شهرستان است و در قالب این عملیات ۱۳۵ هزار اصله درخت با بهره‌گیری از ارقام سفید فیض آباد، احمدآقایی، کله قوچی و بادامی پیوندزده خواهد شد.

 

وی اظهار کرد: زمان مناسب برای پیوند نهال پسته به طور عمده خردادماه است و تا تیر ادامه پیدا می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی سرایان گفت: سه روش پیوندزنی در پسته کاربرد دارد که  روش پیوند لوله‌ای به دلیل سادگی، سرعت عملیات و درصد بالای جوش‌خوردن بین پایه و پیوندک در سطح شهرستان رواج بیشتری دارد.

سلیمانی ارقام مناسب پیوند در باغات پسته شهرستان سرایان را سفید فیض‌آباد، احمدآقایی، کله قوچی و بادامی اعلام کرد و افزود: در پیوند ارقام به ازای هر ۱۰ درخت ماده یک درخت نر پیوند زده خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شیوع بیماری‌های قارچی بسیار مهم است که ابزار پیوندزدن استریل شود تا هم هرنوع عوامل بیماری‌زا که ممکن است به پیوند آسیب برساند و هم بیماری‌هایی که به سرعت از طریق پیوندزدن شیوع پیدا می‌کند را از بین ببرد و همچنین قبل از انتقال پیوندک به باغ از عاری بودن پیوندک به آفات چوبخوار مطمئن شوند.

مدیر جهاد کشاورزی سرایان بیان کرد: در حال حاضر ۱۶۰۰ هکتار از باغات پسته شهرستان به مرحله باروری اقتصادی رسیده است که عملکرد در هر هکتار به طور متوسط ۱۴۵۰ کیلوگرم پسته خشک است.

سلیمانی تصریح کرد: در سال جاری به دلیل سرمازدگی زمستان سال گذشته و نوسانات دمایی در فصل بهار و ایجاد خلل در روند گرده‌افشانی و باروری درختان، کاهش عملکرد پسته را در هکتار خواهیم داشت.