۱۵۰هزار هکتار مراتع فردوس نیازمند احیاء رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری فردوس گفت :

۱۵۰هزار هکتار مراتع فردوس نیازمند احیاء

به گزارش خبرشرق ،سعید بیکی  رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری فردوس با اشاره به اینکه احیای بیابان با مشارکت مردم امکان پذیر است، گفت: ۳ سازمان مردم نهاد در خصوص اجرای طرح های بیابان زدایی در شهرستان فردوس هم اکنون فعال است.

وی افزود: با مشارکت این سازمانها ۱۸ طرح مرتع داری با مساحت ۲۰۰ هزار هکتار در شهرستان فردوس در حال احیا است.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری فردوس همچنین از تهیه طرح ترسیب کربن برای ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد و گفت: پارسال ۱۰۰ میلیون تومان برای این طرح مصوب شد که تاکنون تخصیص نیافته است.