۱۴۰۴  تن انگور از باغات شهرستان سرایان برداشت می شود .

۱۴۰۴ تن انگور از باغات شهرستان سرایان برداشت می شود .

مدیرجهادکشاورزی سرایان گفت : پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت انگور ۱۴۰۴ تن انگور از باغات شهرستان سرایان برداشت می شود .

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق مدیرجهادکشاورزی سرایان گفت : پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت انگور ۱۴۰۴ تن انگور از باغات شهرستان سرایان برداشت می شود .
موسی سلیمانی اظهار داشت : ۲۲۲ هکتار از اراضی شهرستان سرایان زیر کشت انگور است که پیش بینی می شود از این سطح زیر کشت ۱۴۰۴ تن انگور برداشت شود .
وی با اشاره به ارقام انگور برداشتی در شهرستان سرایان بیان نمود : انگور عسکری ، حسینی ، یاقوتی و لعل جز انگورهایی است که در سرایان کشت می شود .
سلیمانی افزود : برداشت انگور با توجه به ارقام مختلف به صورت تدریجی از اواخر تیر ماه شروع و تا مهر ماه ادامه دارد .
مدیر جهادکشاورزی سرایان افزود : بخش عمده ای از انگور شهرستان سرایان به مصرف تازه خوری مردم می رسد و بخشی هم فرآوری شده و به صورت شیره انگور به مصرف بازار داخلی و به استانهای هم جوار صادر می شود .