۹۱ نفر از معلولین واجدالشرایط با شدت شدید و خیلی شدید شهرستان نهبندان به چرخه دریافت حق پرستاری وارد شدند

۹۱ نفر از معلولین واجدالشرایط با شدت شدید و خیلی شدید شهرستان نهبندان به چرخه دریافت حق پرستاری وارد شدند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران ازروابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان نهبندان؛ اسماعیل رضازاده آبیز از ورود ۹۱ نفر از معلولین تحت حمایت بهزیستی به چرخه دریافت حق پرستاری خبر داد.

وی گفت: پیرو پیگیریهای انجام شده به منظور ارتقاء سطح کیفیت زندگی و افزایش امید به زندگی افراد دارای معلولیت و حمایت از این عزیزان و خانواده های گرانقدرشان تعداد ۹۱ نفر از معلولین شدید و خیلی شدید واجدالشرایط که در دهک درآمدی یک_دو_سه قرار داشتند و از سالیان گذشته در انتظار دریافت حق پرستاری بوده اند از فروردین ماه سال جاری از این خدمت بهزیستی بهره مند خواهند شدرضازاده آبیز گفت: در قوانین و مقررات بهزیستی اولویت پرداخت حق پرستاری به افراد با دهک درآمدی پایین می باشد که در این مرحله ۹۱ معلول واجدالشرایط در سطح شهرستان از این خدمت برخوردار شدند.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان نهبندان