۱۴۰۰ پروژه در خراسان جنوبی نیمه تمام مانده است رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی:

۱۴۰۰ پروژه در خراسان جنوبی نیمه تمام مانده است

به گزارش خبرشرق ،محمد هادی آرین در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بیان کرد: در حال حاضر یک هزار و ۴۰۰ پروژه نیمه تمام در خراسان جنوبی وجود دارد.

وی اظهار داشت: در این راستا بالغ بر ۳۰ درصد از این پروژه ها پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد دارند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی با بیان اینکه در سال میزان اعتبار هزینه ای خراسان جنوبی ۱۹۴میلیارد و ۹۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است افزود: این اعتبارات شامل دو بخش حقوق و مزایا و سایر اعتبارات هزینه ای است.

آرین با بیان اینکه اعتبار استفاده توازن از امکانات کشوری  بیش از ۱۹ میلیارد تومان است یادآور شد: همچنین اعتبار درآمد حاصل از نفت نیز  ۱۵۳ میلیارد و ۹۰۷ میلیون تومان است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین میزان اعتبارات تملک دارایی ۹۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی تصریح کرد: اعتبارات تملک سرمایه ای خراسان جنوبی نیز ۳۹۴ میلیار و ۶۰۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

آرین افزود: امسال برای اولین بار اعتباری بالغ بر ۱۰۵ میلیارد و ۶۶۶ میلیون تومان برای ارتقاء شاخص های توسعه اقتصادی استان اختصاص داده شده است.

وی یادآور شد: تخصیص اعتبار در شهرستان فردوس ۶.۸ درصد، سربیشه ۶.۹  درصد، قاین ۱۲.۲ درصد، طبس ۱۱.۱ درصد، و نهبندان ۸.۳ درصد است.

وی بیان کرد: همچنین میزان تخصیص اعتبارات شهرستان بیرجند ۲۱.۷ درصد، بشرویه  ۵.۹ درصد، درمیان ۷.۹ درصد و سرایان  ۶.۱ درصد است.