یک آهو و یک کلاغ در شبکه دامپزشکی نهبندان مورد درمان قرار گرفتند رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نهبندان:

یک آهو و یک کلاغ در شبکه دامپزشکی نهبندان مورد درمان قرار گرفتند

 به گزارش خبرشرق ،محمد راه انجام رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نهبندان گفت: با توجه به امضاء تفاهم نامه همکاری بین شبکه دامپزشکی و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نهبندان، معاینه و درمان حیوانات مریض توسط دامپزشکی انجام می شود .

راه انجام گفت: در این راستا یک راس بره آهو و یک قطعه کلاغ مورد معاینه و نیز درمان قرار گرفتند.

وی افزود :همه ساله شبکه دامپزشکی نهبندان با تحت پوشش قرار دادن دام های روستاها و مراتع مجاور مناطق حفاظت شده محیط زیست با واکسیناسیون علیه آبله، شاربن، طاعون نشخوارکنندگان کوچک و… مانع از سرایت و انتقال بیماری های مشترک به جانوران در این مناطق می شود.