گلوگاه، مهمترین آفت گیاه انار

گلوگاه، مهمترین آفت گیاه انار

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیل خبر شرق ، در خصوص کرم گلوگاه انار توصیه می شود در زمان برداشت میوه های سالم انار ، میوه های آلوده جمع آوری  شوند. پس از جمع آوری میوه های آلوده از محیط باغ خارج و منهدم گردند. این کار موجب کاهش آلودگی  انار در سال بعد می شود.

 

روشهاي مختلف مبارزه با این آفت میتواند به شکل های زیر صورت پذیرد:
۱- زراعی: بهبود وايجاد باغات با شرايط زراعي مناسب
۲- بیولوژیک: رهاسازی زنبور تریکوگراما که تخم های آفت را داخل تاج پارازیته می کند. این مبارزه در سطح ۶ هکتار در شهرستان انجام شد. رهاسازي زنبور تريكو گراما سوش کرم گلوگاه انار به ميزان ۱۰۰ گرم پيش شفيره زنبور در هكتار( معادل ۱٠٠٠ عدد تريكو کارت يكصدم گرمي ) در ١٠ نوبت رهاسازي
۳- مکانیکی: جمع آوری میوه های باقیمانده روی درختان یا ریخته شده روی زمین و دفن یا سوزاندن آنها
استفاده از تله های فرمونی به منظور تعیین زمان ظهور و اوج پرواز آفت می باشد.
حذف پرچم به منظور جلوگیري از تخمگذاري پروانه ماده لابلاي پرچم ها به وسیله دستگاه پرچم زدا یا گل گرفتن گلوگاه انار می باشد.
۴- آفت کرم گلوگاه انار، تخم های خود را داخل تاج میوه می گذارد و به همین دلیل مبارزه شیمیایی با آن تقریباً غیرممکن است و از طرفی سمپاشی در باغهای انار سبب از بین رفتن حشرات مفید و در نتیجه طغیان سایر آفت ها بخصوص کنه ها می شود.

 

سید حسن رضوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه گفت: سطح زیرکاشت انار در سربیشه۱۴۰هکتار بارور و۵۰ هکتار غیربارور است. میزان تولید ۱۴۰۰ تن با متوسط عملکرد ۱۰۰۰۰ کیلوگرم انار می باشد.
رئیس جهاد کشاورزی سربیشه در خصوص آمارگیری زنبورستان های شهرستان نیز گفت:هر ساله در مهرماه آمارگیری زنبورستانها در کل کشور آغاز و به صورت هماهنگ به مدت یک هفته طول  می شود که طبق آن اطلاعات کلی زنبورستان های  هر شهرستان از جمله تعداد زنبورداران ، تعداد کلنی ، و تولید عسل برای هرشهرستان مشخص می شود .

 

 

رضوی در خصوص سن گندم نیز گفت:سن گندم مهم ترین عامل خسارت زای گندم و جو است. بعد از برداشت محصول این سن ها از مزارع به مراتع و دامنه کوهها مهاجرت می کنند و در زیر بوته های گون تاغ درمنه و در لایه سطحی خاک های غنی در مسیر رودها پاییز و زمستان را می گذرانند، به طوری که گاهی صدها سن زیر بوته دیده می شود لذا لازم است کشاورزان این مناطق را رصد و به کارشناسان حفظ نباتات اطلاع دهند کنترل سن گندم در یک هکتار مکان زمستانگذران معادل دهها هکتار مبارزه در مزرعه است .

 

 

وی به آغاز برداشت زرشک در این شهرستان نیز اشاره کرد و افزود: سطح زمین زیر  کشت زرشک در شهرستان سربیشه۲۱۵۲ هکتار میباشد که از این مقدار ۱۸۵۱هکتار باغات بارور و ۳۰۱هکتار غیر بارور است ودر حال حاضر عملیات برداشت زرشک از  ۱۸۵۱ هکتار،  باغات بارورشهرستان سربیشه آغاز شده است و پیش بینی می شود امسال بیش از ۲۸۰۰ تن زرشک به ارزش ۵۶۰ میلیارد ریال در این شهرستان برداشت شود.