گزارش تصویری /کاظمی معاون توانبخشی بهزیستی کشور از مؤسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر بیرجندبازدید کرد

گزارش تصویری /کاظمی معاون توانبخشی بهزیستی کشور از مؤسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر بیرجندبازدید کرد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران

کاظمی معاون توانبخشی بهزیستی کشور از مؤسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر بیرجند بزرگترین مرکز شبانه روزی نگهداری معلولان و سالمندان در شرق کشور با حدود ۴۰۰ معلول و سالمند و ۱۷۰ نفر پرسنل در مرکز استان خراسان جنوبی با کمک خیران و یارانه ی بهزیستی فعالیت دارد بازدید نمود.
دکتر کاظمی ضمن بازدید از مراکز نگهداری معلولان آقا و سالمندان آقا از قسمت های مختلف دیگر این مؤسسه ازجمله آشپزخانه مرکزی، رخشورخانه و خانه امید سالمندان، اورژانس و مطب پزشک خیر مستقر در خانه امید سالمندان و مجتمع آبدرمانی مجموعه ی ورزشی مؤسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر علیه السلام بازدید نمود