گزارش تصویری / مردم سرایان واستان  پیکر پاک جانباز شهیدسرافراز میهن حاج آقا سیف اللهی را تشییع کردند تشییع پیکر جانباز شهید حاج آقا سیف اللهی

گزارش تصویری / مردم سرایان واستان پیکر پاک جانباز شهیدسرافراز میهن حاج آقا سیف اللهی را تشییع کردند

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق مردم سرایان و استان پیکر پاک جانباز شهیدسرافراز میهن حاج آقا سیف اللهی را تشییع کردند