گزارش تصویری مراسم عید غدیر و نمایی از شهر به مناسبت این عید

گزارش تصویری مراسم عید غدیر و نمایی از شهر به مناسبت این عید