گزارش تصویری مراسم ثبت رکورد برتر کشور در بیرجند

گزارش تصویری مراسم ثبت رکورد برتر کشور در بیرجند