گزارش تصویری / فرماندار بیرجند وبرخی از مسئولین استانی  از روستای نوفرست بازدید کردند صبح امروز انجام گرفت:

گزارش تصویری / فرماندار بیرجند وبرخی از مسئولین استانی از روستای نوفرست بازدید کردند

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق فرماندار بیرجند وبرخی از مسئولین استانی از روستای نوفرست بازدید کردند.